Tips nr 14:

I lucka 8 tipsade vi om den kompetensbaserade intervjutekniken. Värderingsstyrd intervjuteknik är en annan metodik som är väl värd att använda. När vi rekryterar värderingsstyrt så blickar vi lite längre fram för att också koppla till den strategiska kompetensförsörjningen. Finns en uttalad företagskultur och värderingar som är kända hos medarbetarna samt tydligt och klart visar hur era förväntningar ser ut på beteende och agerande därefter, då är det så mycket lättare att intervjua och veta vilka frågor ni ska ställa till kandidaten. Finns detta på plats så kan ni utgå från önskvärda beteenden för specifika situationer som tar sin grund i era företagsvärderingar. Ställ sedan frågor till kandidaten som handlar om attityder och drivkrafter. Det här går att testa genom värderingstester likväl som att i olika case, dilemma scenarier få kandidaten att beskriva hur de tänker sig att lösa de olika situationer de står inför. Ju mer kandidatens drivkraft matchar med företagets värderingar, desto bättre vinn-vinn för båda parter.