HR stöd på plats
Många mindre företag har ingen egentlig HR-avdelning, ofta är det VD som även får vara HR-chef och allt möjligt annat. I mellanstora företag finns det ofta någon HR-person men kanske är organisationen slimmad. Oavsett vad så har vi lösningen för dig. Vi kommer ut till dig och är ditt HR-stöd på plats. Välj om du vill ha en eller flera dagar per vecka eller bara några dagar i månaden. Högt och lågt – precis så som det alltid är inom HR.

Erfarna konsulter står redo att avlasta dig!

MÅBRA-stöd för stressade medarbetare
Många känner idag av stressen och förändringstakten i samhället. Det är fler som tyvärr blir sjukskrivna av stress. Som chef är det viktigt att uppmärksamma tidiga signaler och får medarbetaren hjälp i ett tidigt skede går det att göra mycket för att förhindra att det går för långt och din medarbetare blir sjuk en längre tid. Vi erbjuder personligt måbra-stöd för dina medarbetare. En stresscoach att hålla i handen och tillgång till kraftfulla tekniker för stresshantering. Abonnemangslösningar, alternativt 5-10 gångsbokningar, enskilt eller grupp.

Kontakta oss för priser och bokning.