Tips nr 19:

De flesta som söker just det här jobbet får det ju faktiskt inte. Vi väljer ju oftast bara en kandidat men alla de andra som lagt ner sin tid och energi i att söka, gå på intervjuer, hoppas, kanske tagit ledigt från sitt nuvarande jobb behöver åtminstone få en återkoppling. Tråkigt nog är det många kandidater som berättar att de sökt jobb men aldrig hört något från arbetsgivaren och det skapar ofta frustration. Tänk på att du bygger ditt varumärke även här. De kandidater som varit på intervju är det bäst att ringa och återkoppla till. Övriga kandidater räcker det med mailsvar. Var vänlig och ärlig. Feedback en gåva…om den ges på rätt sätt.