Tips nr 22:

Att arbeta med att få team att fungera bra handlar inte bara om lönsamhet utan bidrar också till att skapa spännande, intressanta och stimulerande arbetsplatser som attraherar nya medarbetare. Många kandidater vill veta hur teamet och samarbetet fungerar. De vill förstås ingå i ett väl fungerande team. Även om vi som människor samarbetat och ingått i grupper för vår överlevnads skull så kan vi idag se att ju mer komplext ett arbete är desto mer nödvändigt att ha fungerande team som löser problem tillsammans och fattar beslut. Dessutom är det också så mycket roligare när vi jobbar tillsammans för att nå uppsatta mål. Så vårt råd är att lägga ordentligt med tid på att formulera mål, diskutera förväntningar, göra medarbetarna i teamet delaktiga och ge feedback. Det är helt enkelt en nödvändighet för att attrahera medarbetare som vill samarbeta och ingå i trygga, tilitsfulla grupper och för att få en framgångsrik verksamhet.