Tips nr 20:

Nu är det äntligen dags, idag börjar din nyanställda medarbetare. Men hur har du förberett starten? Har du skickat ut något välkomstmail med information före startdatumet? Finns dator, blomma, telefon, schema över första tiden och en bra arbetsplats förberedd? Samlas kollegorna för gemensam lunch, är VD där och hälsar och går ni en rundvandring på företaget? Ja, det kan se ganska olika ut hos företagen. Men kom ihåg att den första tiden på ett nytt jobb är oerhört viktig för hur din nya medarbetare kommer att trivas och vilja stanna kvar. Det handlar om att ge så bra förutsättningar som möjligt för din nya medarbetare att så snabbt som möjligt komma in i sin roll och lära känna sina nya kollegor, kunder och medarbetare. Även en ”självgående person” är ny i sammanhanget och behöver få rätt förutsättningar. Lägg tid på förberedelse och som chef är det viktigt att du finns tillgänglig första tiden. Se den första tiden som en investering, där ni tillsammans går igenom allt det som får din medarbetare att förstå helheten – företagets vision, mål, värderingar, arbetsuppgifter, förväntningar mm. Ju bättre start desto snabbare är din nya medarbetare igång och producerar. Generellt gäller att ju  mer vi förstår om företagets mål och syfte och hur viktigt mitt enskilda bidrag blir i helheten desto större engagemang. Låt din nya medarbetare känna sig viktig och välkommen!