Tips nr 17:

Även om referenstagning är lite omdebatterat, så vill vi tipsa om att inte utelämna referenstagning. Om du är bra förberedd, vet vilka frågeställningar du verkligen vill få svar på så finns det en hel del att hämta här. Referenten är ofta ärlig om frågan ställs rätt. Jobba en hel del med öppna frågor och tratta sedan ner till skarpa riktade frågor. Referenstagningen kan ofta bekräfta det du fått fram i intervjun men kanske även någon liten ledtråd extra. Allt ska hänga ihop, intervju, tester och referenser. Det är lite som den sista pusselbiten.