Tips nr 23:

Ta lärdom, vad gjorde vi bra och vad ska vi tänka på nästa gång är ett råd vi verkligen vill poängtera. Lätt hänt att när väl rekryteringen är slutförd så har vi gjort ett avslut och går vidare. Att lägga lite tid på att gå igenom processen från början till slut för att hitta vad som fungerat bra och vad som kan göras bättre är en bra investering inför kommande rekryteringar. Det kan spara både tid och kvalitet till nästa gång. Vår erfarenhet är att en rekryteringsprocess nästan aldrig blir precis som planerat, det händer saker längs med vägen som inte alltid kan förutses och det kan påverka både tid och kvalitet. Ju mer förberedd på oförutsedda händelser desto bättre och det blir vi när vi också utvärderar framgångsfaktorer och mindre lyckade faktorer i vår rekryteringsprocess, alltifrån kravspecen, val av eventuell rekryteringspartner, annonsering, vilka sökande har vi fått och hur har vi återkopplat. Alla delar i rekryteringsprocessen kan skapa värde för hur ni som företag attraherar nya medarbetare, så lägg lite tid på utvärderingen.