Tips nr 21:

Vad är det som får många att oroa sig och må dåligt på jobbet? Jo, det är ofta otydlighet och att man inte vet vad som förväntas. För att säkerställa en god start med din nya medarbetare – avsätt tid att tillsammans gå igenom vilka mål ni siktar på framåt. Var tydlig med vad du förväntar dig av din nya medarbetare och den roll som personen har. Lyssna även in vilka förväntningar din nya medarbetare har på dig som chef – förväntningar finns ju åt båda hållen och en öppen dialog om detta skapar större förståelse, trygghet och trivsel. Investera i regelbundna avstämningsmöten att ni är på rätt väg, fira små segrar och var lyhörd för om din nya medarbetare behöver någon form av kompetensutveckling för att nå målen. Tydliga ledare skapar trygga medarbetare. Trygga medarbetare skapar framgångsrika team. Tydliga mål och förväntningar skapar helt enkelt bättre arbetshälsa!