VERKSAMHETSOMRÅDE

Vi löser våra kunders utmaningar att hitta rätt kaliber i framtida medarbetare.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Interim

KALIBER har stor erfarenhet av att hitta rätt kompetens och matcha den mot företagets krav för både kortare och längre uppdrag inom HR och ledarbefattningar. Inför varje uppdrag diskuterar vi tillsammans med uppdragstagaren olika metoder och sökvägar för att hitta intressanta kandidater. Vi har gedigen kompetens inom interim och stora nätverk som spänner över många olika branscher.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Second Opinion

Vi på KALIBER har lång erfarenhet av att bedöma människor och identifiera ledartalanger. Vi har en bred portfölj av olika testverktyg som mäter personlighet, drivkrafter, kapacitet- och färdighet, förmåga att hantera stress och ledarstil. När kravprofilen för ett uppdrag är fastställt gör KALIBER en rekommendation kring vilka tester som är mest lämpliga för det specifika uppdraget.

Genom tester, djupintervjuer och referenstagning gör vi en bedömning av individens styrkor, begränsningar och utvecklingspotential kopplat till företagets krav. Effekten blir ett säkrare beslutsunderlag för att nå en lyckad rekrytering som gynnar både individ och företag.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Executive Search

Executive Search är ett hantverk där helt andra kompetenser blivit viktiga sedan informationen blivit öppen om människors arbetslivserfarenheter. Det handlar i grund och botten om förståelsen för kundens organisation och människorna i den. Vilka värderingar har de, vad drivs de av och hur är det att jobba och utvecklas där som framtida medarbetare. Dessa parametrar känner vi oss bekväma med då vi alla har lång erfarenhet av att bygga verksamheter.