Executive Search
Executive Search är ett hantverk där helt andra kompetenser blivit viktiga sedan informationen blivit öppen om människors arbetslivserfarenheter. Det handlar i grund och botten om förståelsen för kundens organisation och människorna i den. Vilka värderingar har de, vad drivs de av och hur är det att jobba och utvecklas där som framtida medarbetare. De delarna känner vi oss bekväma med då vi alla har lång erfarenhet av att bygga verksamheter.

Vår Process – Efter uppstartsmöte/företagsanalys och genomgång av krav sätter vi tillsammans med kund en tidplan för hela processen. Vi kommer även överens om eventuella kanaler där presumtiva kandidater kan befinna sig samt där det är bra för dig som kund att synas och samtidigt marknadsföra dig. Efter ca 3-4 veckor, något beroende på komplexiteten i uppdraget, presenterar vi 2-3 kandidater. Vid presentationen använder vi oss bl a av ett Motivationsbrev där kandidaten efter vår intervju får reflektera över sin motivation till tjänst och företag. När ni efter era intervjuer kommit fram till vem som ni valt som slutkandidat träder vi in igen och genomför tester samt tar referenser.

Vårt motto - är att vi alltid behandlar våra kandidater som våra ”presumtiva kunder”. Det innebär att vi har en respektfull och ödmjuk inställning samt ton, kort och gott – Vi agerar som vi själva skulle vilja bli bemötta i ett rekryteringssammanhang. Och självklart följer vi upp vårt uppdrag med både dig som kund och dig som kandidat för att kvalitetssäkra att matchningen har blivit så lyckad som vi utgått ifrån.


Interim
KALIBER har stor erfarenhet av att hitta rätt kompetens och matcha den mot företagets krav för både kortare och längre uppdrag inom HR och ledarbefattningar. Inför varje uppdrag diskuterar vi tillsammans med uppdragstagaren olika metoder och sökvägar för att hitta intressanta kandidater. Vi har gedigen kompetens inom interim och stora nätverk som spänner över många olika branscher.

Process – Vi på KALIBER har lång erfarenhet av att bedöma människor och identifiera ledartalanger. Genom tester, djupintervjuer och referenstagning gör vi en bedömning av individens styrkor, begränsningar och utvecklingspotential kopplat till företagets krav. Effekten blir ett säkrare beslutsunderlag för att nå en lyckad rekrytering som gynnar både individ och företag.


Second Opinion
Vi på KALIBER har lång erfarenhet av att bedöma människor och identifiera ledartalanger. Vi har en bred portfölj av olika testverktyg som mäter personlighet, kapacitet- och färdighet, förmåga att hantera stress och ledarstil. När kravprofilen för ett uppdrag är fastställt gör KALIBER en rekommendation kring vilka tester som är mest lämpliga för det specifika uppdraget.

Process – Genom tester, djupintervjuer och referenstagning gör vi en bedömning av individens styrkor, begränsningar och utvecklingspotential kopplat till företagets krav. Effekten blir ett säkrare beslutsunderlag för att nå en lyckad rekrytering som gynnar både individ och företag.

Tester
Vi använder oss av flera kvalitetssäkrade testverktyg för att öka träffsäkerheten och kvaliteten i våra rekryteringar och second opinions. Flera av våra testverktyg använder vi också med mycket gott resultat i utvecklingssammanhang, både för team, enskilda medarbetare och ledare.

Testverktyg
  • REISS motivationsprofil: Undersöker våra innersta drivkrafter/värderingar
  • Assessios: Personlighetsinventorium
  • Verify: För vissa tjänster är det lämpligt att som ett komplement mäta olika färdigheter såsom verbal, induktiv eller numerisk förmåga, för att få fram kandidatens specifika kompetens
  • Extended DISC: beteende och kommunikationsprofil

Intervjuträning
Vi hjälper dig att få kunskap och självförtroende inför anställningsintervjun, som kan vara en av de mest pressande situationer vi kan ställas inför. Pressen lättar genom att vara förberedd. Vi tränar skarp intervjuträning med efterföljande feedback som direkt kan göra skillnad för dig i nästa intervju.