Ledarskapsutveckling
Ledarskapsutveckling är en färskvara som kräver ständig träning. Forskning har visat att verksamhetens effektivitet och framgång har en tydlig koppling till det ledarskap som utövas, så vi inser vikten av ett hållbart ledarskap. I våra ledarskapsutvecklingsprogram gör vi ledarna redo att möta nya situationer, förändringar och utmaningar. Att stå stadigt när stress påverkar och att kommunicera effektivt med team och medarbetare är avgörande för att lyckas som ledare. Ledarskapsutveckling handlar också i hög grad om att lära sig att vara flexibel och öppen, samtidigt som man behåller sin inre kompass vad gäller övergripande målsättningar och normer.

Vi erbjuder både individuell ledarskapsutveckling och företagsanpassade program. Några av våra öppna program är Situationsanpassat ledarskap och Motiverande ledarskap.

Teamutveckling
Krav på ökad effektivitet och ett allt hårdare affärsklimat gör att det blir nödvändigt att alla känner sig delaktiga, förstår betydelsen av den egna arbetsinsatsen och känner till företagets mål. Ständiga förändringar som är vardag för de flesta företag i dag kan få teamet att vackla på många olika sätt.

Vi hjälper er med de teaminsatser som motsvarar just era behov. Motiverade team, Effektiva team och Förtroendefulla team är några av våra program som vi kan anpassa till era behov.

Individuell coaching/motivationscoaching
I coaching får du lära dig mer om dig själv. Du upptäcker dina styrkor och förmågor men även sådant som kanske hindrar dig. Med de här kunskaperna, om hur just du fungerar, blir det mycket lättare att nå dit du vill.

Ledarskapscoaching eller medarbetare, vi anpassar till dig och just dina behov. Till vår hjälp har vi ofta REISS motivationsprofil eller annat personlighetsinventorium. Vi har stor erfarenhet av både ledarutveckling och personlig utveckling.

DISC-analys
DISC-analys är ett av världens främsta beteendeverktyg som används vid individ, grupp och ledarskapsutveckling. Det hjälper dig att förstå dina medarbetare, effektivisera kommunikation och samarbeten, både internt och externt.

Vi erbjuder DISC-analys både för individer och för team. Många företag väljer att göra individuella DISC-analyser och därpå en teamövning för att bättre förstå varandras kommunikations och beteendestilar.

Karriärutveckling
Står du stilla, skaver det eller känns det helt enkelt bara som att du är redo att ta nästa kliv men inte riktigt vet var eller hur? Oavsett om du vill komma vidare inom företaget där du redan jobbar eller om du vill komma vidare till ett annat företag så kan det vara lättare att komma till beslut om nästa steg tillsammans med en extern karriärcoach. Vi erbjuder både program och enskilda coachingmöten.